Welkom op de website van de S.S.E.

Wie zijn wij en wat doen wij?
S.S.E staat voor Society of Security Experts.
De vereniging is een non-profit organisatie die als doel heeft de beveiliging (security) tot een hoger niveau te brengen in Nederland en Belgie. Vakkunde, betrouwbaarheid en continuiteit staan hierbij voorop.
De activiteiten van de S.S.E worden bekostigd uit donaties en ontvangen vergoedingen voor opname in het register.
Door de wildgroei aan beveiligingsbedrijven zijn er minder goede en betrouwbare beveiligingsbedrijven op de Nederlandse en Belgische markt actief. Ondanks de controle van het Ministerie van Justitie van Nederland en Belgie zijn er toch nog beveiligingsbedrijven die het niet zo nou nemen met de wetten en regels. S.S.E is opgericht om het kaf van het koren te scheiden om het maar even simpel te stellen. Ziet u dit logo dan heeft u te maken met een gecertificeerd S.S.E lid


Voor de opdrachtgevers is het niet altijd duidelijk met wat voor een beveiligingsbedrijf zij te maken hebben. Is er voldoende kennis en capaciteit van het in te huren beveiligingsbedrijf. Kunnen zij bij uitval en ziekte nog garanderen dat er wordt voldaan aan de afspraken? Werken ze wel met ervaren en gediplomeerde mensen?  Allemaal vragen waar een opdrachtgever mee blijft zitten. S.S.E geeft hierin duidelijkheid!
De vereniging neemt uitsluitend beveiligingsbedrijven op in haar register indien zij voldoen aan de eisen en voorwaarden van de S.S.E.
Doel is om opdrachtgevers duidelijkheid te verschaffen met wie zij zaken doen.
Anders gezegd: de leden van de S.S.E zijn betrouwbaar, vakkundig, gecertificeerd, hebben een jarenlange ervaring op beveiligingsgebied, werken uitsluitend met gediplomeerd en vakkundig personeel en beschikking over voldoende financiele reserve.
S.S.E toets meerdere keren per jaar het opgenomen bedrijf. Leden zijn verplicht om aan de toetsing mee te werken. Tijdens de toetsing wordt gekeken of het lid nog voldoet aan de S.S.E eisen.
Indien een lid niet meer voldoet aan de eisen wordt het betreffende bedrijf uit het register verwijderd en mag geen  S.S.E aanduidingen meer voeren.Aanduidingen:
Member of the Society of Security Experts.
Deze aanduiding mogen alle leden voeren
Honourable Member of the Society of Security Experts
Deze aanduiding mag alleen door leden gevoerd worden die al langer dan 5 jaar onafgebroken lid zijn van de S.S.E of leden die zich uitzonderlijk bewezen hebben op het gebied van beveiliging.
Certified Expert in Security & Risk Management
Deze aanduiding mogen alle leden voeren.

Leden:
Om opgenomen te worden in het leden register zal de S.S.E toetsen of betrokken bedrijf voldoet aan de onderstaande eisen en voorwaarden van de S.S.E.
Eisen en voorwaarden lidmaatschap
Waaraan moet een lid voldoen:

 1. minimaal 10 jaar onafgebroken een beveiligingsbedrijf runnen en in het bezit zijn van de wettelijke vergunning(en).
 2. Een minimale jaaromzet van ˆ 5.000.000,00. kunnen aantonen.
 3. Een totaalpakket aan beveiligingsoplossingen kunnen bieden.
 4. Uitsluitend werken met gediplomeerde medewerkers.
 5. Directie en managementteam moet uitgebreide kennis kunnen aantonen op het gebied van beveiliging.
 6. Aantoonbare referenties
 7. Bereid zijn om mee te werken aan de verplichte toetsingen: tijdens de toetsing wordt gekeken naar de organisatie in het geheel, financiele situatie, natrekken referenties, personele bezetting en screening van het personeel.
 8.  Meewerken en goed afhandelen van binnengekomen klachten.
 9. Voldoen aan de jaarlijkse fee aan de S.S.E van ˆ 12.500,00

Lid worden:
Beveiligingsbedrijven kunnen een aanvraag indienen als ze menen te voldoen aan bovenstaande eisen.
S.S.E zal vervolgens een eerste ( kostenloze ) toetsing afnemen. Over de uitkomst van deze toetsing kan niet getwist worden. Indien de eerste toetsing positief is zal er een tweede toetsing plaatsvinden. U dient vooraf de jaarlijkse fee van ˆ 12.500,00 te voldoen.
Mocht u voor de tweede toetsing slagen dan wordt u opgenomen als lid van de S.S.E en mag u vanaf de opnamedatum de bijbehorende titels voeren. Bij een negatieve uitkomst zal 45% van de jaarlijkse fee als onderzoeksvergoeding in rekening worden gebracht. Het restbedrag wordt dan per direct teruggestort naar uw bankrekening.
Over de uitslagen van de toetsing kan niet getwist worden. Aanvragers gaan accoord met deze voorwaarden zodra de aanvraag is ingediend.
Wat zijn de voordelen van een lidmaatschap:

 1. Het is duidelijk voor opdrachtgevers dat ze te maken hebben met een gekwalificeerd bedrijf wat werkt met de hoogste eisen op beveiligingsgebied.
 2. Hoge status in de beveiligingsbranche
 3. Het lidmaatschap is een bewijs dat voldaan wordt aan de S.S.E eisen en dat leden vakkundigheid en betrouwbaarheid bezitten op beveiligingsgebied.
 4. Leden genereren door hun lidmaatschap meer omzet.

Registratie: De door u verstrekte persoonsgegevens worden in het S.S.E register opgenomen.
Derden kunnen alleen opvragen of u daadwerkelijk lid bent.
Alle door u verstrekte gegevens en gegevens die tijdens S.S.E controles en onderzoek worden geregistreed blijven geheim. Alleen S.S.E kader medewerkers hebben toegang tot bovengenoemde gegevens.


Opdrachtgevers:
U als opdrachtgever wilt er zeker van zijn dat de ingehuurde beveiligingswerkzaamheden en  -diensten van de best mogelijke kwaliteit zijn.
S.S.E leden zijn zich bewust van hun status en zullen er voor zorgdragen dat de beveiligingswerkzaamheden en –diensten van de beste kwaliteit zijn.
Mocht u niet tevreden zijn over een lid van de S.S.E dan kunt u een klacht deponeren, neem hiervoor contact op via het contactformulier.
Ook om te controleren of iemand wel lid is van de S.S.E kunt u dit kostenloos opvragen.

Voor vragen of opmerkingen neem contact op via het contactformulier.


SSE-online.com © 2007 | Privacy Policy | Terms Of Use