Nieuwsberichten

07-10-2008
Opkomst zzp’ers
Opvallend is ook de opkomst van de zelfstandige zonder personeel in de beveiligingsbranche.
Wij vragen ons af of deze ontwikkeling gezond is voor de branche. Immers deze groep biedt haar diensten aan alsof ze 24 uur per dag 365 dagen per jaar beschikbaar zijn voor de klanten.
Maar wat als de zzp’er ziek wordt? De klant blijft dan in de kou staan.
Het bestuur van de S.S.E is tevens opgevallen dat het aantal opgerichte beveiligingsbedrijven flink is gegroeid. Na een telefonische ronde bleek een groot aantal niet of nauwelijks bereikbaar te zijn. Tevens wist men zich geen raad met complexe beveiligingsvraagstukken.
Onze mening is dat Justitie voor het afgeven van een vergunning niet alleen moet kijken naar de antecedenten maar zeer zeker ook naar vakkunde en de te bieden continuiteit van de werkzaamheden.  Al met al is de huidige ontwikkeling in de branche niet als positief te
beoordelen. Dit bezorgt de beveiligingsbranche alleen maar een slechte naam.

10-01-2009
S.S.E heeft de firma Protect Security Group gevestigd te Heerlen Nederland de aanduiding Honourable member of the Society of Security Experts toegekend per 09-01-2009. Daarmee is de firma Protect Security Group de enigste in Nederland en Belgie die deze aanduiding mag voeren.
Protect Security Group heeft zich duidelijk onderscheiden van haar collegabedrijven door een geheel eigen ontwikkelde methodiek toe te passen op het gebied van beveiliging.
De beveiligingsmethodiek van Protect Security Group is breed inzetbaar, van het beveiligen van winkels, musea, scholen, kantoren tot fabrieken.

05-01-2009
Afwijzigingen
Opvallend is het aantal afwijzigingen van aanvragen  lidmaatschap over 2008 die de S.S.E heeft moeten constateren. Deze afwijzigingen hebben met name te maken dat veel bedrijven stagaires inzetten. S.S.E is van mening dat een beveiligingsbedrijf geen kwaliteit kan leveren als zij medewerkers inzetten die nog een opleiding volgen.
In de praktijk blijkt dat het gros van de bedrijven stagaires zonder begeleiding op pad stuurt.
Onze mening is dat de praktijktraining in een simulatie omgeving moet plaatsvinden.
Tenslotte betalen klanten de volle prijs voor een beveiligingsmedewerker. Bovendien vinden wij dit een vorm van concurrentievervalsing.
Zoals in onze voorwaarden te lezen valt nemen wij alleen leden op die geen stagaires inzetten.
S.S.E is van mening dat er een passende oplossing moet komen voor beveiligers in opleiding.
Stagaires hebben moeite met het vinden van een passende stageplaats.

22-01-2009
Illegale beveiligingsbedrijven actief. Helaas hebben wij nog moeten contstateren dat er nog steeds beveiligingsbedrijven actief zijn zonder vergunning. Mocht u bedrijven tegenkomen die zonder vergunning werken laat dit ons weten en/of informeer Justitie hierover.
Bij links treft u adressen aan van Justitie en Politie.


SSE-online.com © 2007 | Privacy Policy | Terms Of Use